Sys Admin and Data Center Maintenance Manager

Asiatech Inc.

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● تدوین و توسعه استراتژی‌ها و اطمینان از توسعه و کنترل ظرفیت مراکز داده. ● تدوین برنامه اجرایی برای واحدهای فنی و ذی‌نفعان و کنترل بر اجرای دقیق و درست آن. ● طراحی و مهندسی سرویس قابل ارائه و جدید. ● نظارت بر کلیۀ فرآیندهای مرتبط با ارائه سرویس به مشترکین، نگهداری و ارائه پیشنهادات برای بهبود سیستم‌ها. ● نظارت بر بودجه و هزینه‌های عملیاتی و خرید تجهیزات مورد نیاز. ● تجزیه‌وتحلیل، تدوین استانداردها، تعیین اولویت‌ها، توسعه و تفسیر اهداف و رویه‌های سازمانی. ● تحقیق و پژوهش در حوزه پیشرفت‌های علمی و فناورانه. ● نظارت برامور پیمانکاران و دپارتمان‌های مرتبط.

پیش‌نیازها

● آشنایی با CCNA. ● توانمند در مهارت‌های CDCP. ● مسلط به +Network. ● مسلط به مهارت‌های HSE. ● آشنایی با TIA 942. ● توانمند در مهارت‌های ITIL Foundation. ● توانمند در مهارت‌های Virtualization.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career