توضیحات

  • مدیر مستقیم: مدیرعامل.
  • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.
  • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8.30 تا 16.30 و پنجشنبه‌ها تا ساعت 13.30.
  • نیاز به سفر کاری: خیر.
  • پاداش و مزایا: بیمه تامین اجتماعی.

پیش‌نیازها

  • حداقل مدرک دیپلم.
  • حداقل شش ماه سابقه کاری. 
  • مسلط به ورد و اکسل. 
  • توانایی برقراری ارتباطات مؤثر. 
  • روحیه کار تیمی. 

To see more jobs that fit your career