توضیحات

  • پیگیری و هماهنگی امور وحوله در حوزه مشتریان شرکت.
  • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.
  • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 صبح تا 4:30 عصر.
  • نیاز به سفر کاری: خیر.
  • پاداش و مزایا: بر اساس نحوه عملکرد و رضایت کارفرما.

پیش‌نیازها

  • مدرک دیپلم، کاردانی یا کارشناسی. 
  • حداقل دو سال سابقه کاری در حوزه مرتبط. 
  • مهارت‌های رفتاری و ادارکی.
  • روابط اجتماعی مناسب.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career