توضیحات


شما به عنوان کارشناس PKI در مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی بازار سرمایه مشغول خواهید بود و وظایف تخصصی شما به شرح زیر است:

● ارائه مشاوره در زمینه تجهیز برنامه‌های کاربردی به PKE) PKI).
● ارزیابی محصولات PKI و PKE جهت بررسی انطباق بررسی با الزامات زیرساخت کلید عمومی کشور.
● راهبری و مدیریت امور مرتبط با نرم‌افزارهای صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی.
● توسعه‌های موردی بر حسب نیاز.

پیش‌نیازها


● مسلط به مفاهیم زیر ساخت کلید عمومی (PKI) و آشنا با مفاهیم رمزنگاری.
● آشنا با الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی حوزۀ PKI.
● آشنا با تجهیز برنامه‌های کاربردی به PKI.
● آشنا با برنامه‌نویسی جاوا و دات‌نِت.
● توانمندی در مطالعه استانداردها، مقالات و مراجع مرتبط با PKI و تهیه گزارش‌های مربوط.
● توانمندی در مستندسازی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career