توضیحات

  • توزیع،‌ قیمت‌گذاری و سفارش‌گذاری کالا.
  • انجام امور مرتبط با ترخیص و دریافت کالا.
  • ارزیابی منابع کالا و تامین‌کنندگان.

پیش‌نیازها

  • مسلط به امور توزیع،‌ قیمت‌گذاری و سفارش‌گذاری کالا.
  • مسلط به امور مرتبط با ترخیص و دریافت کالا.
  • مسلط به ارزیابی منابع کالا و تامین‌کنندگان.
  • آشنایی با فرآیند فروش و بازاریابی.
  • مسلط به اصول و فنون مذاکره.
  • آشنایی با بازار لوازم IT و LAPTOP.
  • مسلط به نرم‌افزارهای آفیس و زبان انگلیسی.

To see more jobs that fit your career