توضیحات

  • پاسخدهی و رسیدگی به پست‌ها، فکس‌ها، تلفن‌ها و ایمیل‌های دریافتی و مدیریت سوالات و تقاضاها.
  • سازماندهی کارهای روزانه و هماهنگی قرارهای ملاقات مدیرعامل.
  • سازماندهی رویدادها و کنفرانس‌ها.

پیش‌نیازها

  • حداقل مدرک کارشناسی.
  • حداقل سه سال سابقه کاری در حوزه مرتبط.
  • مهارت‌های ارتباطی.
  • روابط عمومی قوی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career