توضیحات


● طراحی و توسعه اپلیکیشن‌های تلفن همراه.
● تعامل با تیم فناوری اطلاعات و تیم محصول.
● شرکت در جلسه‌های فنی.

پیش‌نیازها

● مسلط به Flutter. ● تسلط نسبی به State Management و ابزارهای مربوطه. ● آشنایی با Material Design. ● توانایی رعایت اصول SOLID و Clean Code. ● آشنا با اصول تست‌نویسی. ● علاقه‌مند به یادگیری و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید. ● توانایی تعامل و ارتباط مستمر با دیگر اعضای تیم (مخصوصاً تیم بک‌اند و DevOps). ● مسلط به اکوسیستم‌های اندروید و iOS. ● آشنا با اصول کار گروهی و تعامل و حفظ ارتباط با دیگر اعضای تیم. هر کدام از موارد پایین مزیت محسوب می‌شود: ● آشنایی با Getx. ● آشنایی با BLoC. ● آشنا با هر کدام از Widget-Testing و Integration.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career