Internal Manager

Agah Broker Tehran

Posted a month ago

توضیحات

در گروه آگاه با توجه به اهمیت فضای کار کارمندان شرکت، در جستجوی یک مدیر داخلی برای دفاتر تهران هستیم. مدیران داخلی در آگاه با نظارت بر کیفیت و سرعت خدمات ارائه شده برای کارکنان، افزایش کیفیت فضا و در نتیجه افزایش رضایت کاربران را دنبال می‌کنند.

مسئولیت‌ها:

 • انجام یا ارجاع و پیگیری درخواست‌های مرتبط با فضای کار.
 • مشارکت در تعریف ساختارهای متناسب با انجام فعالیت ها (به طور خاص،تعریف فرآیندهای ارتباط موثر با کارکنان).
 • دریافت، اقدام و نظارت بر پیشرفت و تکمیل درخواست‌های مربوط به تسهیلات.
 • مدیریت امور و پروژه ها برای ایجاد محیط کاری مناسب برای کارکنان با رعایت استانداردهای فضاهای کاری شرکت.
 • مدیریت تیم‌های سرویس‌دهنده از جمله تیم خدمات، مسئول پذیرش و تیم نگهبانی.
 • تعریف ساختار و قوانین عملیاتی بر اساس مقررات و سیاست‌های شرکت و پیشنهاد بهبود سیاست‌های جاری برای ایجاد ثبات در ارائه خدمات.
 • نظارت بر توافق و اجرای قراردادها با ارائه دهندگان خدمات اعم از خدمات نگهبانی، پارکینگ، نظافت، پذیرایی، سیستم‌های نگهداری گیاهان و غیره.
 • نظارت بر تخصیص فضای ساختمان و چیدمان و مدیریت تغییرات.
 • مدیریت بودجه و اطمینان از مقرون به صرفه بودن هزینه‌ها و به‌روزرسانی عملکرد و گزارش‌های مالی ماهانه.

مزایا:

 • بودجه کمک آموزشی.
 • صبحانه، ناهار و میان وعده.
 • بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی.
 • وام.
 • بسته‌ها و هدایای مناسبتی.
 • پزشک سازمانی.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مایکروسافت آفیس. 
 • آشنایی با زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری.
 • دارا بودن سطحی از سواد نگارشی و محاسباتی.
 • آشنایی با معماری، مبلمان و سیستم‌های ساختمانی مزیت است.
 • دارا بودن مدرک تحصیلی از رشته معماری مزیت محسوب می‌شود.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career