Export Manager

Asia Crown Precision Tubes

Tehran

Posted 17 days ago

توضیحات

 • هدایت، هماهنگی و نظارت بر کارکنان بازرگانی خارجی.
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی در حوزۀ صادرات و هماهنگی و اجرای برنامه‌های مرتبط.
 • حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیندها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های بازرگانی خارجی شرکت و در صورت لزوم تدوین و بهبود آن‌ها.
 • مذاکره با مشتریان خارجی منتخب به منظور تفاهم برای عقد قرارداد و پیگیری و نظارت بر عقد قرارداد.
 • ارائه پیشنهاد تحلیلی در جهت تصمیم‌سازی و بهبود مدل‌های قرارداد با تأمین‌کنندگان، به معاون بازرگانی و تولید.
 • شناسایی و الویت‌بندی بازارهای هدف و کشورها.
 • توسعه کانال‌های فروش و توزیع پیگیری قرارداد با مشتریان.

پیش‌نیازها

 • داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری مرتبط و حداقل سه سال سابقۀ مدیریتی.
 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی ترجیحاً در رشتۀ مدیریت بازرگانی.
 • آشنایی کامل با دانش و فرآیندهای تجارت و بازرگانی.
 • داشتن تجربه کافی در زمینه صادرات.
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی.
 • مهارت ارتباطات قوی.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.