توضیحات


● شناسایی مشتریان در کشورهای هدف و تعامل و مذاکره و مکاتبه با آن‌ها.
● پیگیری و اخذ کلیۀ مجوزهای مورد نیاز انجام صادرات در کشورهای مبدأ و مقصد.
● انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با صادرات.
● ایجاد ارتباط پایدار، بلند مدت و با برنامه با مشتریان.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مدیریت بازرگانی یا ترجیحاً رشته‌های فنی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع یا فارغ‌التحصیل MBA. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری ترجیحاً در حوزۀ قطعات و الکترونیک. ● آشنایی کامل با فرآیند صادرات و الزامات قانونی آن (پرفوما، اینویس، پکینگ، بیمه، گمرک، اینکوترمز و امور بانکی). ● مسلط به شنیدار، گفتار و نوشتار زبان انگلیسی. ● توانایی اقناع مشتریان. ● فردی خوش برخورد. ● آشنایی با فرهنگ و پرنسیب (آداب اخلاقی و معاشرتی) تجارت بین‌المللی.

To see more jobs that fit your career