توضیحات

 • تهیه و صدور اسناد مالی.
 • مدیر مستقیم: مدیر مالی.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۳ ماه.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه‌ها از 8 صبح تا 5 عصر.
 • نیاز به سفر کاری: خیر.
 • پاداش و مزایا: حقوق و مزایای مکفی به‌ انضمام بستۀ جبران خدمات.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با حسابداری انبار.
 • آشنایی با حسابداری اموال و دارایی ثابت.
 • آشنایی با قوانین و مقررات مالی.
 • آشنایی با صدور اسناد حسابداری.
 • آشنایی با نرم‌افزار حسابداری راهکاران.
 • آشنایی کافی با اکسل.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career