Accountant

Iran Carpet Company (ICC)

Tehran

Posted 10 days ago

توضیحات

 • ثبت فاکتورهای دستی در نرم‌افزار.
 • ثبت فاکتورهای برگشت از فروش.
 • کنترل حساب‌های مشتریان و ارائه گزارش‌های لازم.
 • کنترل حواله خروج با فاکتور صادره.
 • کنترل فروش های امانی و ثبت فاکتورهای فروش آن‌ها در موعد مقرر.
 • هماهنگی با انبار از لحاظ موجودی و ارتباط فی‌مابین.
 • هماهنگی با واحد فروش جهت صدور فاکتور فروش.
 • هماهنگی با حسابداری خزانه جهت نحوه تسویه مشتریان.
 • تهیه گزارش تحلیلی از فروش بر اساس خواست مدیریت.
 • همکاری با مشتریان در جهت رفع ابهام حساب‌های فی‌مابین.

پیش‌نیازها

 • مسلط به مایکروسافت آفیس.
 • مسلط به نرم‌افزارهای حسابداری.
 • مهارت برقراری ارتباط با همکاران. 
 • خوش برخورد و خوشرو.
 • فعال و با انگیزه.
 • منظم، پیگیر و برونگرا.
 • داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ حسابداری. 

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career