درباره پاليز دنياي سبز

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

1956

صنعت:

کشاورزی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس:

موقعیت پاليز دنياي سبز بر روی نقشه مشخص نشده‌است.