جدید
حذف فیلترها
2 ماه پیش

توضیحات

در تیم تحول دیجیتال ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش نیازمند حضور فردی برای پیشبرد وظایف زیر هستیم:

 • پیاده‌سازی Back End کلیه پنل‌ها به همراه Web APIهای مورد نیاز.
 • کمک به پیاده‌سازی زیرساخت پروژه‌های جدید.
 • پیگیری خطاها و عیب‌یابی سیستم‌های پیاده‌سازی شده.

پیش‌نیازها

 • مسلط به ASP.NET Core و ASP.NET MVC.
 • مسلط به اصول OOP و Design Patterns و پیاده‌سازی آن‌ها.
 • مسلط به Domain Driven Design.
 • مسلط به معماری Clean.
 • مسلط به #C.
 • مسلط به SQL Server.
 • مسلط به GIT و مفاهیم Version Control.
 • تجربه کار با Message Brokerها.
 • آشنایی با Unit Test.
 • آشنا با مستندسازی.
 • آشنا با متدولوژی اسکرام.
 • آشنایی با فریمورک React JS مزیت محسوب می‌شود.
 • آشنایی با Docker مزیت محسوب می‌شود.
 • آشنایی با Mongo DB مزیت محسوب می‌شود.
 • آشنایی با Elasticsearch مزیت محسوب می‌شود.