NEW
Clear Filters
3 hours ago

توضیحات

 • طراحی فرآیند (مفهومی، اساسی و تفصیلی) و شبیه‌سازی بسته‌ها و واحدهای فرآیند نفت و گاز شامل صدور و تأیید اسناد اصلی و دقیق طراحی مانند PFD ،P&ID، شرح فرایند، فلسفه عملکرد و کنترل، MR، برگه‌های داده، علت و اثر نمودار، نمودار سلسله مراتب، تراز H&M و غیره.
 • مشارکت در مطالعات ایمنی، به ویژه HAZID و HAZOP.
 • ارائه پیشنهادات فنی.
 • ارزیابی پیشنهادات فنی (TBE).
 • صدور اسناد تست، کمیسیون و راه‌اندازی.
 • نظارت بر نصب، آزمایش، پیاده‌سازی و راه‌اندازی.
 • گزارش به: مدیر مهندسی.
 • مدت زمان شغل: شغل دائم.
 • تاریخ شروع: دو هفته دیگر.
 • دوره آموزشی: 2 ماه.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7 صبح تا 4 عصر؛ با یک ساعت شناوری.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی فرآیند و مهندسی شیمی.
 • مسلط به PV Elite ،HTRI ،SOLIDWORKS ،CATIA ،AutoCAD.
 • هفت سال سابقه در صنایع مرتبط (نفت و گاز).
 • محدوده سنی ایده آل: 29 تا 45 سال.
 • مسلط به زبان انگلیسی.