Sales Manager

Baft Va Takmil Nika Iranian Tehran

Posted a month ago

توضیحات

 • نظارت بر مدیران فروش منطقه‌ای، محلی و کارکنان آن‌ها.
 • رفع شکایت‌های مشتریان در مورد فروش و خدمات.
 • تهیه بودجه و تصویب هزینه‌های بودجه.
 • تعیین و تنظیم ترجیحات مشتری برای تعیین میزان تمرکز روی فروش.
 • تجزیه‌وتحلیل آمار فروش.
 • فروش پروژه و تعیین سودآوری محصولات و خدمات.
 • تعیین نرخ‌های تخفیف یا برنامه‌های ویژه برای قیمت‌گذاری.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه‌های آموزشی برای کارکنان فروش.
 • تعیین اهداف فروش.
 • مدیریت سهمیه‌های فردی و تیمی.
 • ایجاد برنامه فروش و آزمایش فعال برای بهبود اجرا.
 • نظارت بر پیشرفت در زمان واقعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها.
 • مدیر مستقیم: مدیرعامل.
 • افراد زیرمجموعه: مدیرعامل، کارشناسان فروش.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.
 • روزهای کاری: شنبه تا پنج شنبه.
 • نیاز به سفر کاری: خیر.
 • پاداش و مزایا: ناهار، ارزاق ماهانه، وام سازمانی، بسته و هدایای مناسبتی.

پیش‌نیازها

 • مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط. 
 • سابقه کاری در حوزه‌های مرتبط. 
 • فن بیان عالی. 
 • روحیه کار تیمی. 

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career