File Input
استخدام در مدیران خودرو (ام وی ام)

Modiran Vehicle Manufacturing (MVM)

Modiran Vehicle Manufacturing (MVM) Reviews

Overall Rating

3.1

Based on 64 rates and 5 comments

5

6

4

1

3

2

2

1

1

1

5 Comments

Sort by:

Published in : Feb 14, 2024

International Commercial Expert until now

Recommends

Pros

حقوق و مزایا در حد متوسط - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - وجود جو دوستانه بین کارکنان

Cons

عدم وجود تعادل رفتاری در مدیران نسبت به کارکنان - شرح وظایف مبهم - پایین بودن سطح امنیت شغلی

Published in : Dec 02, 2023

Electrical Engineer until now

Recommends

Pros

فرصت یادگیری و حقوق خوب

Cons

ساعت کاری بالا

Published in : Jul 02, 2023

Group Sales Manager until now

Doesn't Recommend

Pros

کار در مجموعه بزرگ و دارای جایگاه اجتماعی نسبتا خوب

Cons

عدم هماهنگی بین مدیران ارشد ایرانی و چینی و در نتیجه ایجاد چالش برای مدیران میانی ساعت کاری بالا برای واحد فروش حتی در تعطیلات رسمی سیاسی بازی در صنعت خودرو و در نتیجه ایجاد چالش های هر روزه برای این صنعت و در نتیجه برای کارکنان

Published in : Oct 11, 2022

Group sales and leasing expert until now

Recommends

Pros

شرکتی بسیار خوب و هدفمند با ساختاری قدرتمند میباشد

Cons

فشار کاری بالا و همکاری با مدیران کارآزموده ایرانی و چینی کارکنان را آبدیده میسازد که باعث میشود اگر در تجارب بعدی وارد بازارهای دیگری شوند ایشان جزو نفرات متمایر و برتر خواهند بود .

Published in : Sep 26, 2021

Sales Executive until 2020

Recommends

Pros

تعداد بالای متقاضی خرید

Cons

ضعف کادر فروش