امتیاز کلی

3.6

بر‌اساس 41 امتیاز و 6 نظر

5

9

4

12

3

1

2

1

1

1

6 نظر

مرتب‌سازی بر‌اساس:
3.5

نوشته شده در : ۱۴۰۱ اردیبهشت

مدیر تولید تا‌کنون

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

شرکت صنعتی بهشهر بعنوان یک دانشگاه بزرگ، فرصت های بسیاری برای یادگیری ایجاد میکند که در حین انجام کار و پروژه ها افراد به پختگی لازم می رسند. شرکتی با رویکرد بهترین بودن در مارکت و ارزش نهادن به کیفیت و سلامت محصول و ترویج فرهنگ ایمنی پرسنل با الگو برداری از کمپانی های بزرگ بین المللی، فرصت رشد و ارتقا حداکثری را فراهم میکند.

چالش‌ ها

تغییرات شدید برنامه تولید، که در نتیجه مدیریت نیروی انسانی ، مدیریت مواد اولیه ، مدیریت منابع و انرژی از بزرگترین چالش های روزانه در مجموعه صافولا می باشد. اما کار کردن در فشار تولید حداکثری و برطرف کردن مشکلات و موانع، دارای جذابیت های فراوانی میباشد.

3.8

نوشته شده در : ۱۴۰۰ اسفند

کارشناس ارشد IP تا‌کنون

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

همکاران خوب، سرویس ایاب و ذهاب و ناهار

چالش‌ ها

بند پ

3.0

نوشته شده در : ۱۳۹۹ آذر

مدیر بهداشت ، ایمنی و محیط‌زیست تا ۱۴۰۱

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

Collaboration and team working

چالش‌ ها

SIMOPS

4.0

نوشته شده در : ۱۳۹۹ مهر

سرپرست انبار تا ۱۳۹۹

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

چالش‌ ها

Limitation in space

3.0

نوشته شده در : ۱۳۹۹ شهریور

معاون HSE تا ۱۳۹۹

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

Culture

چالش‌ ها

High working loads

3.0

نوشته شده در : ۱۳۹۸ آبان

مدیر امور مالی و مدیر انطباق تا‌کنون

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

Friendly company and nice place for working

چالش‌ ها

Running oracle on the new business of oil.