تجربه های کاری در گروه جی ام وت

تعداد امتیازهای درج شده برای نمایش نمودار نظرسنجی کافی نمی باشد.

با امتیاز دادن به این شرکت، به کامل شدن اطلاعات کمک کنید.

1 نظر

مرتب‌سازی بر‌اساس:

نوشته شده در : ۱۴۰۱ دی

طراح گرافیک تا ۱۳۹۹

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

یکپارچگی فرهنگ سازمانی وجود نظم در تمامی کارها ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت افراد ابجاد شرایط مناسب برای یادگیری مهارت‌های جدید

چالش‌ ها

نداشتن تعادل بین کار و زندگی برای تمامی کارکنان حقوق و مزایا پایین خارج از شهر بودن شرکت