درباره ايرانسل

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارمندان:

500 کارمند به بالا

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت ايرانسل بر روی نقشه مشخص نشده‌است.