جدید
حذف فیلترها
9 روز پیش

توضیحات

 • مدیریت کنترل کیفیت.
 • کار با ابزارهای اندازه‌گیری.
 • تکمیل فرم‌های مرتبط به امور کنترل کیفی و ایزوها.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با نرم‌افزار Minitab.
 • آشنایی با اصول و فرآیندهای کنترل کیفیت.
 • آشنایی با ابزارهای کنترل کیفیت.
 • آشنایی با پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت.
 • توانایی مشارکت در کارهای تیمی و هدایت تیم های کاری.
 • توانایی کار با ابزارهای اندازه‌گیری.
 • آشنایی با فرآیندهای تولیدی و کیفی.
 • آشنایی با فرآیندهای بازرسی و استانداردها.
 • محدوده سنی: 30 تا 40 سال.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات