جدید
حذف فیلترها
زمین‌شناس ارشد

انرژی دانا تهران

25 روز پیش

توضیحات

● ساخت مدل استاتیک. ● انجام مطالعات رسوب‌شناسی و زمین‌شناسی. ● نگارش گزارش‌های فنی. ● فعالیت به عنوان زمین‌شناس سرچاهی. ● تهیه گزارش‌های پیش‌بینی زمین‌شناسی.

پیش‌نیازها

● توانایی کافی در درک و مطالعه زمین‌شناسی مخزن، رسوب‌شناسی و ساخت مدل استاتیک. ● داشتن بیش از ده سال سابقۀ کاری. ● داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های زمین شناسی نفت، رسوب شناسی یا تکتونیک. ● مسلط به مدلسازی استاتیک. ● توانایی ساخت مدل استاتیک با نرم‌افزار پترل. ● مسلط به انواع روش‌های زون‌بندی و مطالعات زمین‌شناسی مخزنی. ● مسلط به مطالعات رسوب‌شناسی (رخساره‌های رسوبی و محیط رسوبی). ● توانایی مکالمه و مکاتبه به زبان انگلیسی.