جدید
حذف فیلترها

توضیحات

 • تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آموزش و منابع انسانی.
 • برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود.
 • تهیه و تکمیل تقویم آموزشی.
 • برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی.
 • نظارت مستمر بر اجرا، برگزاری دوره‌ها، آزمون و ارزشیابی دوره‌ها در واحدهای تابعه و صدور شناسنامه آموزشی.
 • بررسی و تایید گواهینامه آموزشی کارکنان به منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه و غیره).
 • بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت جهت دوره‌های آموزشی و تهیه بانک مدرسین.
 • انجام ارزشیابی و اثربخشی دوره‌های آموزشی.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت (کلیه گرایش‌ها) یا سایر رشته‌های مرتبط.
 • توانایی سخنوری و قدرت بیان بالا.
 • توانایی حل مسئله و تصمیم‌گیری.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس و نرم‌افزارهای گزارش‌ساز.
 • توانایی در حوزه استاندارد 34000.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات