جدید
حذف فیلترها
23 روز پیش

توضیحات

  • مدیر پشتیبانی و تدارکات شخصی‌ست که با اطلاع کامل از رویه‌های جاری در شرکت اقدام به تأمین نیازهای جاری پروژه‌ها می‌کند. این شخص می‌بایست تجربه کافی در مدیریت منابع مالی و تنخواه داشته باشد و از نحوه مذاکره و تعامل بین واحدهای مختلف سازمان آگاه باشد؛ به ویژه شرکت پیمانکاری ساخت و نصب.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات