NEW
Clear Filters
22 days ago

توضیحات

مأموریت شما، در زرین رویا، ساماندهی و مدیریت فروشندگان منطقه و هدف‌گذاری مناسب برای فروشندگان به منظور تحقق اهداف فروش شرکت است.

وظایف:

 • گزارش‌گیری سیستمی.
 • مسیربندی مناسب و به‌روزرسانی ماهانه مسیربندی فروشندگان.
 • برگزاری جلسه‌های فروش با فروشندگان و اعلام تحقق اهداف.
 • حضور در منطقه به صورت OTG همراه با فروشنده و بررسی نحوه ویزیت فروشنده.
 • حضور در منطقه به صورت بک‌چِک جهت کنترل حضور فروشنده در منطقه.
 • حضور در منطقه و ارتباط مستقیم با مشتریان ناراضی جهت برطرف کردن مشکلات و نارضایتی‌ها.
 • دریافت پیشنهادات و انتقادات از طرف فروشندگان و مشارکت دادن فروشندگان در تصمیمات آتی شرکت.
 • ارائه پیشنهادات و انتقادات به مدیر منطقه.
 • گزارش‌گیری از مشتریان خرید نکرده به صورت سیستمی جهت پیگیری عدم خرید مشتریان.
 • کنترل نوع پوشش فروشندگان جهت حضور در مسیر.

پیش‌نیازها

 • داشتن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشتۀ مدیریت یا سایر رشته‌های مرتبط.
 • داشتن برنامۀ مشخص ماهانه برای رشد فروش و پوشش منطقه.
 • فن بیان عالی.
 • توانایی گزارش‌نویسی.
 • مسلط به فرآیندهای بازرگانی و فروش، اکسل و شناخت منطقه.
 • مسئولیت‌پذیری، مدیریت افراد، ارتباطات مؤثر، نتیجه‌گرایی، تیم‌سازی و کار تیمی، مدیریت تغییر و تفکر سیستمی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات