NEW
Clear Filters
a month ago

توضیحات

 • حضور در شعبه به منظور کنترل ساعت ورود فروشندگان و سایر پرسنل شعبه.
 • تخصیص اهداف فروش ماهیانه (ریالی و تعدادی) به تک تک فروشندگان.
 • ارزیابی عملکرد فروشندگان به صورت روزانه شامل تعداد ویزیت‌های صورت گرفته، تعداد ویزیت‌های منتهی به دریافت سفارش، تعداد مشتریان جدیدی که به سیستم اضافه شده‌اند، تعداد فاکتورها و سطرهای هر فاکتور.
 • به‌روز کردن مسیرهای فروش به کمک فروشندگان.
 • آنالیز روند فروش بر اساس مسیرهای فروش.
 • مدیریت تیم فروش در جهت افزایش بهره‌وری.
 • برگزاری جلسات مداوم با تیم فروش به منظور بررسی روند فروش و دریافت بازخورد از تیم حداقل یک بار درهفته.
 • آنالیز وضعیت فروش بر اساس تامین‌کننده و کانال فروش (گروه مشتری) به صورت روزانه و هفتگی.
 • حضور فیزیکی در مسیرهای فروش و بازدید از بازار حداقل سه بار در هفته بدون اطلاع قبلی به فروشندگان.
 • ملاقات مداوم (ماهیانه) مشتریان ویژه و برتر شعبه.
 • در اختیار گذاشتن اطلاعات موجودی کالا به تیم فروش به منظور دریافت سفارش‌های قابل ارسال.
 • اعلام برنامه‌های پروموشن به تیم فروش.
 • حصول اطمینان از آگاهی کامل فروشندگان نسبت به برنامه‌های پروموشنی اعلام شده.
 • به‌روز کردن اطلاعات مربوط به دستیابی فروشندگان به اهداف ریالی و تعدادی و نمایش آن از طریق تابلوی اعلانات جهت آگاهی سرپرستان و فروشندگان از وضعیت موجود شعبه.
 • تهیه و ارسال درخواست کالا به واحد بازاریابی به صورت هفتگی.
 • مدیریت اختصاص کالا به شعبه و نمایندگان بر اساس اهداف تعیین شده.
 • مدیریت اختصاص کالا به فروشندگان شعبه بر اساس اهداف تعیین شده.
 • آموزش فروشندگان و به طور خاص فروشندگان جدید.
 • آنالیز حرکات رقبا در بازار و گزارش فعالیت‌های ایشان به مدیر فروش کشوری.
 • تعیین برنامه کاری برای تیم فروش به منظور جلب بیشتر تمرکز آنان بر روی اهداف تعیین شده سازمان.
 • بررسی روزانه میزان برگشت از فروش و برگشت از توزیع شعبه و پیدا کردن علل آن.
 • نظارت بر نحوه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی توسط تیم فروش و آموزش به آن‌ها در خصوص چگونگی استفاده از ابزارها برقراری ارتباط نزدیک با مدیر منطقه.
 • تهیه گزارشات مورد نظر مدیر فروش کشوری و مدیر منطقه.