NEW
Clear Filters
2 months ago

توضیحات

 • برقراری ارتباط با مشتریان در حوزه امور بازرگانی و فنی.
 • مدیر مستقیم: مدیر بازرگانی.
 • افراد زیرمجموعه: با توجه به نوع وظایف، شرح شغل این سمت عمدتا مستقل است و صرفاً دستیار فروش و منشی در اختیار خواهد بود.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۲ ماه.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 5 عصر؛ پنجشنبه‌ها از 8 صبح تا 1 ظهر.
 • نیاز به سفر کاری: به صورت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده مشخص نخواهد بود و بر اساس نیاز تعریف می‌گردد.
 • پاداش و مزایا: بر اساس میزان فروش و موفقیت تیم بازرگانی، با سازوکار مشخص شده در شرکت، مبلغی به عنوان پاداش بین تمامی افراد این واحد پرداخت می‌گردد.

پیش‌نیازها

 • سوابق و مدارک دوره‌های مرتبط با حوزه فروش نسبت به مدرک دانشگاهی در اولویت است. 
 • آشنایی با مباحث عمرانی و تحلیل داده با اکسل (مقدماتی).
 • توانایی برقراری ارتباطات مؤثر. 
 • روحیه کار تیمی. 
 • با پشتکار و متعهد.