NEW
Clear Filters

توضیحات

  • پوینت کلود (Point Cloud) و کلیه فمیلی‌های مورد نیاز یک ساختمان ساخته شده در رویت Revit بارگذاری می‌شود و از شما خواسته می‌شود تا ساختمان را به صورت سه بعدی در نرم افزار رویت Revit مدل کنید.
  • مدل‌سازی سه بعدی معماری، سازه و تاسیسات شامل لوله و داکت.

پیش‌نیازها

  • مسلط به Revit معماری (Architecture).
  • مسلط به Revit سازه (Structure).
  • مسلط به Revit تاسیسات (MEP).
  • آشنایی نسبی با زبان انگلیسی.
  • مسلط به نرم‌افزار AutoCAD.
  • روحیه مسئولیت‌پذیری.
  • آشنایی نسبی با پوینت کلود (Point Cloud).

نوع استخدام

  • فریلنس

جزییات