NEW
Clear Filters
2 months ago

توضیحات

 • تهیه و تنظیم خط مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رویه‌های مالی به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.
 • اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مالی در واحدهای مختلف.
 • برنامه‌ریزی بمنظور تامین مالی، بودجه بندی، ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ریزی استراتژی‌های بازاریابی و قیمـت‌گذاری محصولات.
 • کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجه و اولویت‌بندی نیازها و اهداف شرکت به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویت‌های شرکت.
 • کنترل فعالیت‌های مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح‌ریزی شده.
 • مشارکت در برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادات و سیاست‌های اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشات بودجه در فواصل منظم جهت مدیریت.
 • تهیه و تنظیم صورت‌های مغـایرت مربوط به حساب‌های فی‌مابین با سایر شرکت‌ها یا پیمانکاران و مشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقـدام جهت رفع مغایرت آن‌ها و ارائه گزارش مربوطه به مدیر مالی.
 • صدور درخـواست پرداخت ازطریق حساب‌های بانکی یا تنخواه‌گردان، جهت تائیـد مدیر مالی و تصویب مـدیریت، در صورت لزوم، پس از اطمینان از کفـایت مدارک و مستـندات مربوطه و کنترل مانده‌ها و سوابق قبلی.
 • پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداخت‌ها، قراردادها و سایر بـدهـی‌ها و مـطالبات شرکت.
 • کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سند حسابداری وصحت مبالغ و عدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آن‌ها و تطبیق پرداخت‌ها با قوانین داخلی.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های حسابداری یا مدیریت مالی.
 • آشنایی با اصول مدیریت و سرپرستی.
 • آشنایی کامل با قوانین مالی و مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و بانک‌ها.
 • توانایی کنترل و نظارت بر تهیه بودجه و صورت جلسات سود و زیان شرکت و سایر گزارشات مالی مورد نیاز.
 • آشنایی کامل با حسابداری مالی و صنعتی جهت رفع مشکلات مربوط.
 • توانایی پیش‌بینی نوسانات مالی و گرایش‌های اقتصادی و تاثیر موثر تغییرات و گرایش‌ها در وضعیت مالی شرکت.
 • توانایی تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی و تهیه گزارشات تحلیلی در زمینه مسائل مالی وارائه گزارشات سالیانه به مجامع قانونی شرکت.
 • آشنایی کافی با زبان خارجی و نرم‌افزارها و سایت‌های تخصصی مورد نیاز.
 • حداقل ده سال سابقه کاری در حوزه مرتبط. 

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات