توضیحات

 • طراحی تخصصی در زمینۀ کابینت آشپزخانه.
 • تجزیه‌و‌تحلیل فنی نقشه ها.
 • توسعه استراتژی‌های طراحی.مدیریت و نظارت بر پروژه‌های طراحی.
 • همکاری با سایر واحدها.
 • ملاقات با مشتریان و مدیریت جلسات طراحی.
 • تفویض وظایف بین پرسنل.
 • کنترل و نظارت اجرایی بر فرآیند گروه.

پیش‌نیازها

 • توانایی کار گروهی و سرپرستی یک گروه.
 • حداقل سه سال سابقۀ مدیریتی.
 • مسلط به جزئیات اجرایی آشپزخانه و ساختمان.
 • روابط عمومی بالا.
 • توانمند در مذاکره و مدیریت جلسات پرزنت طرح.
 • اشراف به نرم‌افزارهای مرتبط.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.