Sales Expert (Agriculture)

Kimia Zarin Tehran

Posted 13 days ago

توضیحات

  • پیگیری امور مربوط به کودهای کشاورزی و امور فروش.
  • مدیر مستقیم: مدیر ارشد فروش.
  • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.
  • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 صبح تا 4:30 عصر؛ پنجشنبه‌ها تعطیل است. 
  • نیاز به سفر کاری: خیر.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career