شغلی داشته باشیم که در آن
تاثیری بگذاریم و تغییری ایجاد کنیم

شغل رویایی
 

در میان روزمرگی فراموش نکنیم که چه تاثیری بر جهان پیرامون خود داریم

یاد می دهیم، لبخندی میسازیم، درمان می کنیم

میسازیم و یا راحتی و آسایش فراهم می کنیم

همه تلاش می کنیم دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم

پس اگر معلم، پزشک، مهندس، حسابدار، مدیر، فروشنده، برنامه نویس، طراح، وکیل و تحلیلگر هستید و یا هر حرفه دیگری دارید بدانید امروز و دیروز به خاطر تلاش های شما متفاوت است به خاطر کاری که می کنید و تغییری که در دنیا ایجاد می کنید