حرفه‌ای‌ها را باید پیدا کرد!

جشنواره زمستانه ایران‌تلنت، فرصتی بی‌نظیر

برای یافتن نیروهای متخصص و حرفه‌ای!

حرفه‌ای‌ها را استخدام کنید!

شرایط ویژه متناسب با نیاز شرکت‌ها

بررسی‌های ما نشان داده است که شرکت‌های مختلف با توجه به اندازه خود و صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند، نیازهای متفاوتی دارند.

شرکت‌های کوچک

بهره‌وری بالا با هزینه مناسب


نیاز به نیروهای چند وظیفه‌ای


استقبال از نیروهای جوان و مستعد


حداکثر استفاده از توان کارکنان

شرکت‌های متوسط

قرار داشتن در مسیر رشد و توسعه


نیاز به نیروهای باتجربه در حوزه‌های مختلف


ارتباط مستقیم نیروها با مدیران ارشد


نرخ استخدام بالا در حوزه‌های عملیات و اجرا

شرکت‌های بزرگ

نیاز مبرم به نیروهای متخصص و مسئول


میل به مدیریت استراتژیک نیروها


فراهم کردن فرصت یادگیری برای جوانان


احتیاج فراوان به نیروهای میانی و کارشناس‌ها