استخدام در معتبرترین شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی

هم اکنون ایران تلنت، وب‌سایت استخدامی کشور و بزرگترین مرجع کاریابی و ارائه کننده جدیدترین فرصت های شغلی به صورت آنلاین برای مدیران و متخصصان ایرانی است. شما می‌توانید جهت اطلاع ار جدیدترین اگهی های شغلی مختلف و استخدام در شرکت‌های معتبر ایرانی و خارجی در فهرست زیر جستجو کنید و رزومه خود را از طریق سایت ایران تلنت برای آن فرصت شغلی ارسال کنید.

Only Startups

Location


Seniority


Function


Industry


Jobs in Ilam

استخدام در معتبرترین شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی

هم اکنون ایران تلنت، وب‌سایت استخدامی کشور و بزرگترین مرجع کاریابی و ارائه کننده جدیدترین فرصت های شغلی به صورت آنلاین برای مدیران و متخصصان ایرانی است. شما می‌توانید جهت اطلاع ار جدیدترین اگهی های شغلی مختلف و استخدام در شرکت‌های معتبر ایرانی و خارجی در فهرست زیر جستجو کنید و رزومه خود را از طریق سایت ایران تلنت برای آن فرصت شغلی ارسال کنید.

13 Result

Position
Company

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

a month ago

Full Time

a month ago

Naghsh Aval Keyfiat (NAK) | استخدام در نقش اول کيفيت

Telecom Implementation Engineer - Ilam

Naghsh Aval Keyfiat (NAK)

Ilam

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Oil Processing & Transportation Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

HR Coordinator - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Workover Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Mechanics Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

HSE Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Head of Production - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban oil Field.

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Electrical Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban oil Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Oil Production Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Central Control Room Specialist - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Metering Station Specialist/CAL - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago

Dana Energy | استخدام در دانا انرژي

Instrument Supervisor - Ilam

Dana Energy

West Paydar & Aban Field

2 months ago

Full Time

2 months ago