فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
کارشناس کنترل کیفیت

(صنایع لفاف زرین (اس.ال.ذ

تهران
منتشر شده 42 دقیقه پیش
اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

کنترل و آزمایش مستمر وضعیت کیفیت محصولات تولیدی. انجام و کنترل فرایندهای بازرسی، آزمایش و کالیبراسیون. ارائه گزارشات مستمر و دوره ای مربوط به شاخص های کیفیت محصول به مدیر مستقیم. سازماندهی و مرتب سازی نمونه های تولیدی از طریق آرشیو نمونه ها و امکان ردیابی نمونه های مورد نیاز. بررسی ضایعات ناشی از خطای انسانی، مواد و دستگاه ها به منظور شناسایی، ریشه یابی و حل مشکل. همکاری در به روزرسانی روشهای تولید و کنترل کیفیت با هدف افزایش کارایی کار و کاهش ضایعات واحدهای مختلف. ساعت کاری: این موقعیت شغلی به صورت نوبت های چرخشی (یک هفته در شیفت روز و هفته بعد در شیفت شب) است. ساعت کار شیفت روز 12 ساعت از 07:00 صبح تا 7:00 بعد از ظهر است و شیفت شب برعکس آن از 7:00 بعد از ظهر تا 7:00 صبح (4 ساعت اضافه کار است).

پیش‌نیازها

آشنایی با تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها. داشتن تسلط بر اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت. آشنایی با روش های بهبود کیفیت. آشنایی با مایکروسافت آفیس و Minitab.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی