فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
کارشناس کنترل کیفیت

(صنایع لفاف زرین (اس.ال.ذ

تهران
منتشر شده 1 ساعت پیش
اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

کنترل و آزمایش مستمر وضعیت کیفیت محصولات تولیدی. انجام و کنترل فرایندهای بازرسی، آزمایش و کالیبراسیون. ارائه گزارشات مستمر و دوره ای مربوط به شاخص های کیفیت محصول به مدیر مستقیم. سازماندهی و مرتب سازی نمونه های تولیدی از طریق آرشیو نمونه ها و امکان ردیابی نمونه های مورد نیاز. بررسی ضایعات ناشی از خطای انسانی، مواد و دستگاه ها به منظور شناسایی، ریشه یابی و حل مشکل. همکاری در به روزرسانی روشهای تولید و کنترل کیفیت با هدف افزایش کارایی کار و کاهش ضایعات واحدهای مختلف. ساعت کاری: این موقعیت شغلی به صورت نوبت های چرخشی (یک هفته در شیفت روز و هفته بعد در شیفت شب) است. ساعت کار شیفت روز 12 ساعت از 07:00 صبح تا 7:00 بعد از ظهر است و شیفت شب برعکس آن از 7:00 بعد از ظهر تا 7:00 صبح (4 ساعت اضافه کار است).

پیش‌نیازها

آشنایی با تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها. داشتن تسلط بر اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت. آشنایی با روش های بهبود کیفیت. آشنایی با مایکروسافت آفیس و Minitab.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی