مدیر انبار

گروه صنعتی و پژوهشی زر

مشهد

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف و برنامه‌های لجستیک در انبارها و سیستم توزیع. ● نظارت بر اجرای کلیه پروتکل‌های بهداشتی و اصول ایمینی در محیط انبار. ● کنترل و نظارت بر موجودی انبار به صورت روزانه و انبارگردانی‌های منظم به صورت دوره‌ای. ● کنترل، نظارت و مدیریت برگشتی‌ها و مرجوعات ناشی از توزیع و فروش. ● دریافت و کنترل گزارش‌های تسویه حساب تیم توزیع و پخش از واحد مالی. ● برقراری ارتباط و تعامل اثربخش با واحدهای فروش، مالی و مشتریان برای هدایت و پیشبرد برنامه‌های انبار و توزیع. ● نظارت و کنترل موجودی‌های انبار و رعایت اصول fefo در راستای تازگی محصولات. ● نظارت و کنترل محیط انبارها بر اساس معیارهای و شاخص‌های کنترل آفات، نظام آراستگی (5s) و بهداشت و سلامت کارکنان. ● تهیه گزارش‌های منظم روزانه، هفتگی، فصلی و سالانه از سیستم انبار و توزیع بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت. ● نظارت، کنترل و بهینه‌سازی سیستم توزیع، مسیربندی و تحویل به موقع سفارش‌ها به مشتریان.

پیش‌نیازها

● آشنایی با انبارگردانی دوره‌ای. ● آشنایی با سیستم فروش مویرگی. ● آشنایی با اصول سرپرستی و مدیریت عمومی. ● آشنایی با اصول انبارداری و بهداشت و ایمنی. ● آشنایی با نظام آراستگی در محیط کار. ● آشنایی با حسابداری و مالی پایه. ● آشنایی با فرایند لجستیک و مدیریت ضایعات.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،