سرپرست آموزش و توسعه

دنا آفرين فدک

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● انجام نیازسنجی سالانه و فصلی. ● برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آموزش. ● ارتباط با اساتید جهت برگزاری دور. ● تهیه لیست شناسنامه مشاغل. ● اجرای آموزش‌های برنامه‌ریزی شده بر اساس استاندارد 10015. ● بررسی اثربخشی آموزش‌ها حداقل تا سطح سه. ● تهیه گزارش‌ها از دوره‌های برگزار شده. ● انجام و تحلیل رضایت شغلی و سنجش‌های مورد نیاز شرکت.

پیش‌نیازها

● تسلط نسبی به فرایند ارزیابی عملکرد 360 درجه. ● آشنایی با کانون‌های ارزیابی. ● مسلط به فرایند مصاحبه استخدامی. ● مسلط به شایستگی‌های منابع انسانی. ● داشتن روحیه اجرایی، روحیه تعاملی و توانایی انجام کار گروهی. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مدیریت (ترجیحاً منابع انسانی). ● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل. ● مسلط به فرایندهای منابع انسانی مخصوصاً آموزش و توسعه. ● علاقه‌مند به کار گروهی، روحیۀ خدمت‌گرایی، یادگیرندگی و یاددهی و خودانگیختی. ● علاقه‌مند به یادگیری. ● داشتن تجربه کار در واحد آموزش. ● مسلط به فرایندهای نیازسنجی آموزش و اثربخشی آموزش. ● مسلط به گزارش‌نویسی. ● مسلط به SPSS و تحلیل داده.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،