مدیر بازرگانی بخش پوشاک

ماف پارس - هایپر استار

Tehran

منتشر شده 1 ماه پیش

Job Description

● Sourcing and building relations with new suppliers and negotiating with them. ● Purchasing order preparation and placing order to suppliers. ● Preparing suppliers' contract. ● Preparing and updating related reports.

Requirements

● Age: Maximum 40 years old. ● Bachelor's degree is required. ● Minimum 2 years of related experience. ● Ability to work with Microsoft Office. ● Familiarity with English. ● Excellent negotiation and communication skills.

Employment Type

  • Full Time

Employment type

  • Full Time

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،