کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

فراطرح فولاد

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● شناسایی، ایجاد، ایجاد، اصلاح و مستندسازی فرایندها و عملیات اجرایی و پشتیبانی از فعالیت‌های نرم‌افزاری سازمان‌های اجرایی در سیستم‌های مدیریت یکپارچه و فعالیت‌های نرم‌افزاری اضافی. ● نظارت بر اجرای فرایندهای سازمانی و نظارت بر شاخص‌های مرتبط. حسابرسی (اعم از داخلی یا خارجی) سیستم‌های مدیریتی سازمان، ● شناسایی عوارض سیستمیک و فرآیندی، تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم و پی‌گیری جهت دستیابی به نتایج. ● توسعه مکانیسم‌ها و ابزارهایی برای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد سازمانی. ● تهیه و تدوین رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های اجرایی مربوط به فرایندهای سازمان. شناسایی و بکارگیری مدل‌های مناسب از بلوغ سازمانی، تعالی سازمانی، معماری سازمانی، ساختار سازمانی و روابط بین اجزای سازمان. ● نظارت بر اجرای صحیح فرایندهای سیستم‌های برون‌سازمانی مانند سیستم تجارت جامع، سیستم مبادله کالا و غیره و آماده شدن برای پاسخگویی به افراد داخل و خارج از سازمان. ● ارائه خدمات مشاوره‌ای به واحدهای سازمانی در زمینه سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی. ● ارائه گزارش دوره تعیین‌شده و انجام سایر وظایف محوله در زمینه وظایف سازمانی توسط مقام برتر.

پیش‌نیازها

● آشنایی با مایکروسافت آفیس به ویژه ورد و اکسل. ● آشنایی با شناخت، تجزیه‌وتحلیل و بهینه‌سازی فرایندهای تجاری. ● آشنایی با نمادهای BPMN2 ،MS Visio و ابزارهای Visual Paradigm. ● آشنایی با سیستم‌های مدیریت منابع سازمانی یکپارچه (ERP). ● آشنایی با ساختارها و ارتباطات سازمانی، شرح وظایف و رویه‌ها در واحدهای مختلف. ● آشنایی با استانداردهای ISO. ● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری در زمینه تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،