کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

میکا

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● عارضه‌یابی، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای کاری. ● شناسایی، ایجاد، برقراری و یا اصلاح فرایندها و روش‌های مفید و مؤثر. ● ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی به‌منظور اصلاح سیستم‌ها، روش‌ها و فرآیندهای مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف، مأموریت‌ها و وظایف محوله. ● زمینه‌سازی و پیاده‌سازی نظام‌های تعالی سازمانی، توسعه بهره‌وری و نظام آراستگی. ● همکاری و مشارکت در مکانیزاسیون کلیه روش‌های انجام کار. ● تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز. ● نظارت بر نحوه انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ارائه پیشنهاد‌های لازم و پیگیری تا حصول نتیجه. ● فرهنگ‌سازی و حصول اطمینان از ترویج آگاهی نسبت به سیستم مدیریت کیفیت. ● حصول اطمینان از صحت اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت. ● مطالعه و بررسی در جهت تهیه فرم‌های مورد نیاز به‌ منظوراجرای امور و حذف فرم‌های زائد یا نادرست. ● تعریف نقاط کنترلی و شاخص‌های اثربخشی (KPI-OKR) فرآیندها. ● تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.

پیش‌نیازها

● مسلط به طراحی فرم، دستورالعمل و سایر نیازمندی‌های فرایند. ● آشنایی با مدلسازی فرایندهای سازمانی و استاندارد BPMN2. ● آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت. ● آشنایی با استراتژی‌های سازمانی و روش‌های پیاده‌سازی. ● آشنایی با روش‌های مصاحبه با ذینفعان فرایند‌های کسب‌وکار. ● آشنایی با جمع‌آوری و مستند‌سازی فرایند‌های کسب‌وکار. ● آشنایی با روش‌های تعیین شاخص‌های کیفیت فرآیندها و اندازه‌گیری آن‌ها. ● آشنایی با مباحث استراتژیک و تسلط بر اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،