مهندس برق پست فشار قوی

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● طراحی بخش فشار قوی یا فشار ضعیف پستهای برق. ● نصب و راه اندازی پمپ برقی. ● بررسی وضعیت پیمانکارها. ● ساعت کاری: از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر؛ با لحاظ نیم ساعت بعنوان شناوری.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی برق. ● حداقل یک سال تا حداکثر ۱۵ سال سابقۀ کاری. ● دارای تجربه طراحی پستهای فشار قوی یا برقرسانی به پلنتهای صنعتی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،