تحلیلگر داده‌های آماری

تجارت الکترونيک پارسيان ( پککو)

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● توسعه و اجرای برنامه‌های استراتژیک. ● تهیه گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای با هدف کنترل و نظارت بر اهداف استراتژیک شرکت. ● تجزیه و تحلیل اقتصادی، تهیه برنامه‌های تجاری و کار با نرم‌افزار.

پیش‌نیازها

● آشنایی با فرآیندهای طراحی محصول. ● آشنایی با انواع مختلف مدل‌های پیش‌بینی از طریق سری‌های زمانی. ● مسلط به Excel ،Access ،Power BI. ● آشنایی با SPSS ،QlikView و Python. ● آشنایی با مدل‌های تدوین و جاری‌سازی برنامه راهبردی. ● توانایی طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای هوش تجاری. ● فن مذاکره. ● توانایی تحلیل داده و تهیه گزارش‌های پایش اهداف استراتژیک و برنامه‌ها.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،