کارشناس امنیت نرم‌افزار

پرداخت الکترونيک سداد

تهران

منتشر شده 8 روز پیش

توضیحات

مسئولیت‌ها: ● تست و ‌ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی، برنامه‌های تحت وب و برنامک‌ها. ● ارائه راهکارهای امنیتی درخصوص‌ برنامه‌های کاربردی، برنامه‌های تحت وب و برنامک‌ها. ● بررسی و تجزیه تحلیل کد به صورت ایستا. ● تهیه گزارش‌های فنی.

پیش‌نیازها

● مسلط به حملات تحت وب. ● مسلط به ارزیابی امنیتی. ● مسلط‌ به Security Code Review. ● تسلط نسبی به زبان انگلیسی. ● آشنا با روش‌های آزمون نفوذ و استاندارد OWASP. ● آشنا با روش‌های تست و ‌ارزیابی ‌امنیتی مانند ISSAF و OSSTM. ● آشنا با روش‌های Manual چک‌کردن آسیب پذیری (Static Code Review). ● آشنا با راهکارهای امن سازی برنامه‌های کاربردی. ● آشنا با چرخه امن حیات توسعه سیستم (Secure SDLC).

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،