سرپرست فروش B2B نرم‌افزار

سگمنتینو

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

ایجاد و توسعه استراتژی های فروش برای افزایش رشد کسب و کار. اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بخش بذر را مشخص کنید. افزایش سرعت و کیفیت فرآیند فروش. نظارت بر بازار. ایجاد سرنخ و تعهد به خدمات به مشتریان با ایجاد روابط. دیدار با سهمیه های فروش و فعالیت هفتگی، ماهانه و سالانه. کسب و کار را در حاشیه بازار نگه دارید. هر ماه با مشتریان ملاقات کنید، در مواردی که با مشتری روبرو هستند از مشتری پشتیبانی کنید، سفارشات را بررسی کرده و فاکتورهای درخواست شده را صادر کنید. گزارش به: مدیر ارشد بازاریابی. مدت دوره آزمایشی: 3 ماه.

پیش‌نیازها

داشتن دو تا پنج سال تجربه در زمینه فروش. داشتن مهارتهای ارتباطی عالی، بین فردی، تلفنی و سازمانی. داشتن تجربه بستن معاملات در سطح شرکتی. داشتن توانایی تجزیه و تحلیل فرصت های تجاری و خواندن موقعیت ها به خوبی. داشتن تسلط به زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،