سرپرست کارگاه هلدینگ ساختمانی

مهندسی عمران سپهر گستر آرشیت

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت پروژه‌های بزرگ (شهرک صنعتی) ● تهیه گزارش‌های روزانه، پرمیت، دستورکار و غیره. ● حقوق و مزایا توافقی. نکته: پروژه واقع در شهرستان تربت حیدریه است.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل هشت سال سابقۀ کاری. ● توانایی مدیریت پروژه‌های بزرگ (شهرک صنعتی). ● تونایی گزارشات روزانه، پرمیت، دستورکار و غیره. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،