مدیر بازاریابی خریدار

يونيليور

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

وظایف اصلی عبارتند از: ایجاد یا توسعه استراتژی بازاریابی خریدار و اجرای برنامه سالانه. بصیرت خریدار بودن. مدیریت بودجه تجزیه و تحلیل گزارش ایجاد ارتباط در فروشگاه و توسعه کانال POSM (نقطه فروش). تنظیم و اندازه گیری KPI های فروشگاه برای ردیابی کانال POSM و اطمینان از اجرای کامل.

پیش‌نیازها

حداقل مدرک کارشناسی در زمینه های مرتبط. حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه فروش و بازاریابی خریدار. تسلط خوب به زبان انگلیسی تسلط به Microsoft Office ، به ویژه Excel و PowerPoint. مهارت ارتباط و مذاکره عالی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،