توسعه‌دهندۀ ارشد بک‌اِند پایتون

گَدرسا

تهران

منتشر شده 5 ماه پیش

Job Description

We’re looking for a Back-End Engineer with solid experience in Python Web Application Development. Responsibilities: ● Write effective, scalable code and research to find the best solution. ● Code review. ● Writing test and documentation for development. ● Design and create API.

Requirements

● Experience in Python. ● Experience in Python frameworks like Django, Flask, or FastAPI. ● Good knowledge of the Rest API concept. ● Good knowledge of Databases (SQL and NoSQL). ● Familiar with Microservices. ● Familiar with Async development. ● Familiar with GraphQL. ● Familiar with Unittest and TDD. ● Familiar with Git. ● Fluent in writing and reading English.

Employment Type

  • Full Time

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،