کارشناس ارشد فرآیند

شرکتی فعال در زمینه پتروشیمی

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● طراحی تجهیزات صنایع پتروشیمی. ● مدیر مستقیم: رئیس مهندسی. ● ساعت کاری: 8 صبح تا 5 بعداز ظهر. ● نیاز به سفر کاری: در صورت نیاز مأموریت کاری در نظر گرفته می‌شود. ● پاداش و مزایا: مزایای بن خرید و پاداش‌های چند ماهه.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی شیمی از دانشگاه‌های ممتاز کشور. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری. ● آشنایی با صنایع پتروشیمی، تجهیزات و مهندسی صنایع پتروشیمی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟