کارشناس ارشد کمپین‌های بازاریابی

کارگزاری مفید

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● اجرا و بررسی کمپین‌های بازاریابی. ● تحلیل تمام کانال‌های بازاریابی (ATL ،BTL و TTL). ● ارزیابی موفقیت کمپین‌ها بر اساس قیف بازاریابی. ● ارائه گزارش‌های تحلیلی عملکرد کمپین به صورت مدون. ● نظارت و تجزیه‌وتحلیل روزانه شاخص‌های کلیدی عملکرد در کمیپن‌ها.

پیش‌نیازها

● آشنایی با اصول مدیریت پروژه. ● مسلط به اصول استراتژی بازاریابی. ● توانایی مذاکره با آژانس‌ها و افراد. ● مسلط به ابزارهای مارکتینگ (GA ،GTM و غیره). ● مسلط به بازاریابی دیجیتال و انواع کمپین‌های دیجیتال. ● مسلط به شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای کاربردی در این حوزه. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت بازاریابی یا فارغ التحصیل MBA. توجه: ارائه تجربیات گذشته در زمینه کمپین مزیت محسوب می‌گردد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،